ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 
Przedstawiamy Państwu harmonogram odbioru świadectw.
Klasy ósme ze względy na rekrutację do szkół ponadpodstawowych proszone są o odbiór we wskazanym terminie. Jeśli z jakiś względów nie jest możliwy odbiór – można ustalić telefonicznie inny dogodny termin.

Odbiera uczeń lub rodzic, albo pełnoletnia osoba posiadająca pisemne upoważnienie podpisane przez rodzica ucznia. Jeśli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne prosimy o odbiór we wrześniu.

26.06.2020 r. – piątek

Uczeń lub rodzic ma obowiązek założenia maseczki na terenie szkoły.

09.00 kl. 8A sala gimnastyczna
10.00 kl. 8B sala gimnastyczna

Pozostałe klasy odbierają świadectwa na parterze przy wejściu do szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa /maseczka/ w następujących terminach:

26.06.2020 r. – piątek

11.00 - 12.00 kl. 1A
12.00 - 13.00 kl. 3C
13.00 - 14.00 kl. 4A
14.00 - 15.00 kl. 0A
15.00 - 16.00 kl. 1B

29.06.2020 r. – poniedziałek

09.00 - 10.00 kl. 3B
10.00 - 11.00 kl. 5A
11.00 - 12.00 kl. 5B
12.00 - 13.00 kl. 6A
13.00 - 14.00 kl. 6D
14.00 - 15.00 kl. 6B
15.00 - 16.00 kl. 7B

30.06.2020 r. – wtorek

10.00 - 11.00 kl. 3A
11.00 - 12.00 kl. 7A
12.00 - 13.00 kl. 2B
13.00 - 14.00 kl. 2A
14.00 - 15.00 kl. 6C

Dyrekcja szkołyPubliczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 349207

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia