Rada Rodziców


Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023 / 2024

 przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 31

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu

Przewodniczący - Artur Boniecki

Wiceprzewodniczący - Małgorzata Kowalczyk

Skarbnik - Ewa Gacka - Sałbut

Sekretarz - Monika Czyż - Łyjak

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że istnieje możliwość wpłaty corocznej składki na działalność Rady Rodziców bezpośrednio na konto bankowe:

15 1240 3259 1111 0000 2989 3461


BANK PEKAO S.A. II O RADOM


Przy wpłacie prosimy podać imię i nazwisko oraz klasę dziecka, za które opłacana jest składka (przykład: Jan Kowalski, klasa 3a)

Składka roczna to: 40 zł za pierwsze dziecko, 20 zł za drugie i kolejne uczące się w naszej szkole.
 

W naszej szkole działa Rada Rodziców, której misją jest reprezentowanie ogółu Rodziców, wspieranie działalności statutowej szkoły oraz działanie na rzecz polepszania jej funkcjonowania.

Aby zaangażowanie Rady Rodziców mogło przynosić wymierne efekty, niezbędne są chęci (tych nam nie brakuje) oraz wsparcie finansowe. Od wielu lat podstawowym źródłem finansowania działań Rady Rodziców są dobrowolne składki Rodziców.


Z pozyskanych funduszy Rada Rodziców współfinansuje liczne nagrody w konkursach organizowanych przez szkołę, z których najważniejszym jest Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Twórców „Kardynał Stefan Wyszyński – patron ważnych spraw”, wspiera uczniów reprezentujących szkołę w zawodach sportowych, pomaga w organizacji uroczystości szkolnych sprzyjających integracji naszej społeczności (np. Wieczór dla Babci i Dziadka).

Chcemy podejmować kolejne działania, do których niezbędne są odpowiednie fundusze, pozyskiwane dzięki Państwa przychylności.

 


 


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 630426

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia