ZMIANY W ORGANIZACJI NAUCZANIA OD 26.04.2021


Szanowni Państwo!

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31, w związku  z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w województwie mazowieckim i wprowadzeniem nauczania hybrydowego w klasach I-III od 26 kwietnia, podaje najbliższy plan zajęć:

1) Od 26 do 30 kwietnia:

- klasy: I a, II a i III a - nauczanie zdalne w domu,
- klasy: I b, II b i III b - nauczanie stacjonarne w szkole.

2) Od 04 maja:

- klasy: I-III - nauczanie stacjonarne w szkole
- klasy IV-VIII - nauczanie zdalne w domu

3) Od 17 maja:
- klasy: I-III - nauczanie stacjonarne w szkole
- klasy IV-VIII - nauczanie hybrydowe:

Tydzień od 17 do 21 maja: 
Klasy VIIA, VIIB, VIIC, VIID, VIIIA, VIIIB - nauczanie stacjonarne w szkole. 
Klasy IVA, IVB, VA, VIA, VIB - nauczanie zdalne w domu.

24 i 28 maja: 
Klasy IVA, IVB, VA, VIA, VIB - nauczanie stacjonarne w szkole. 
Klasy VIIA, VIIB, VIIC, VIID, VIIIA, VIIIB - nauczanie zdalne w domu.

25-27.05.2021 egzaminy ósmoklasistów - dla pozostałych klas dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ze względu na pracę nauczycieli w zespołach nadzorujących egzamin w naszej szkole i w PSP nr 1.Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN w szkole w okresie nauczania hybrydowego może przebywać 50 % uczniów.

Od wtorku 4 maja uruchamiamy stołówkę szkolną.
Wpłaty na obiady przyjmuje Pani Intendent.


Biblioteka szkolna zaprasza czytelników od 29.04.2021 we wtorki, czwartki i piątki.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 349215

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia