MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ...


W tym roku dołączamy do 28. akcji "Sprzątanie świata", która przebiega pod hasłem: "Myślę, więc nie śmiecę". Wspólnie z Ekologicznym Człowiekiem Myślącym - bohaterem plakatu Andrzeja Pągowskiego - chcemy zastanowić się nad swoimi codziennymi nawykami - wszak mogą nas one zbliżać lub oddalać od idei pomocy naszej planecie.

Ekologiczny Człowiek Myślący przypomina: "Ty sam jesteś odpowiedzialny za to, co robisz, jak działasz i czy Twoje działania są dobre i pożyteczne dla Twojego najbliższego otoczenia, a przez to dla całej Ziemi".

Rozmyślać, ale i działać będziemy przy każdej nadarzającej się okazji, szczególnie zaś podczas XXVIII Rajdu Skórzanych - 17.09.2021r., kiedy to zaopatrzeni w worki, rękawice, entuzjazm i ze świadomością odpowiedzialności za stan naszego najbliższego otoczenia, ruszymy w teren, żeby posprzątać to, co ludzie zaśmiecili...

Koordynatorkami akcji "Sprzątanie świata" są Panie: Katarzyna Kamańczyk i Lilla Misiura (oraz każdy / każda z nas).

PS
Warto zwrócić uwagę na plakat promujący tegoroczną akcję "Sprzątania świata" autorstwa wybitnego polskiego artysty Andrzeja Pągowskiego. Hasło: "Myślę, więc nie śmiecę" nawiązuje do znanego kartezjuszowskiego "Cogito ergo sum" ("Myślę, więc jestem"), ale poza Ekologicznego Człowieka Myślącego nawiązuje do znanej rzeźby Augusta Rodina "Myśliciel". Analogie do dzieł ważnych dla kultury europejskiej - zobowiązują! Myślmy, działajmy, żebyśmy mogli cieszyć się pięknem naszej planety i żeby to piękno zostawić kolejnym pokoleniom!


Autor:

E. Szwarc
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 349340

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia