JESTEŚ OGNIWEM W ŁAŃCUCHU PRZEŻYCIA - NIE MOŻE CIĘ ZABRAKNĄĆ!


Pracownicy Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu zrealizowali w naszej szkole "Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII - VIII z województwa mazowieckiego na lata 2021 - 2022" finansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Program edukacyjno - szkoleniowy dostarczył naszym uczniom wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przygotował ich do podejmowania niezbędnych decyzji w sytuacji trudnej, sprawił, że wśród siódmoklasistów i ósmoklasistów wzrósł poziom skuteczności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a zmniejszył się poziom ich lęku przed wykonaniem działań ratowniczych.

Prowadzące szkolenie i warsztaty Panie uświadomiły naszym uczniom, że łańcuch życia działa jeśli sprawne są wszystkie ogniwa.

CO TO JEST ŁAŃCUCH ŻYCIA?

Łańcuch życia to kroki, które należy podjąć, by umożliwić poszkodowanemu przeżycie po zatrzymaniu krążenia - wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy, wczesna resuscytacja krążeniowo - oddechowa, wczesna defibrylacja i wczesna opieka poresuscytacyjna.

IM KRÓTSZY CZAS POMIĘDZY OGNIWAMI ŁAŃCUCHA PRZEŻYCIA, TYM WIĘKSZA JEGO SKUTECZNOŚĆ! CO JEŚLI ZABRAKNIE JEDNEGO OGNIWA?

Nasi siódmoklasiści i ósmoklasiści zyskali niezbędną wiedzę i umiejętności, by w razie konieczności udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
JESTEŚMY Z NICH DUMNI! Dziękujemy Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu

Koordynatorkami projektu w naszej szkole były Panie: Katarzyna Kamańczyk i Anna Starzyńska.


Autor:

E. Szwarc
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 349323

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia