XXXI Zlot Szkolnych Kół Turystycznych PTSM


5 Kół Turystycznych dotarło do Radomia na tradycyjne spotkanie rozpoczynające sezon turystyczny w PTSM. Zimowa, wyjątkowo mroźna aura oraz wirusy, skutecznie powstrzymały pozostałych reprezentantów. Na Zlot stawili się:
1. Koło PTSM przy Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu z opiekunem - Panią Justyną Wulkiewicz.
2. Koło PTSM przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu z opiekunem - Panią Katarzyną Kamańczyk.
3. Koło PTSM przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Parznicach z opiekunem - Panią Iwoną Zielonką-Pyzarą.
4. Koło PTSM przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zalesicach z opiekunem - Panią Joanną Piskorz.
5. Koło PTSM przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jedlińsku z opiekunem - Panią Agnieszką Migą.

Szkolne Koło Turystyczne PSP 31 reprezentowali: Julian Maleta, Jakub Podymniak i Paweł Przybylski z klasy 6A.

Zlot rozpoczęła Pani Justyna Wulkiewicz - Prezes Zarządu Oddziału PTSM "Ziemia Radomska", która zapoznała uczestników szkolenia z działalnością Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz omówiła możliwości organizowania turystyki dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę noclegową szkolnych schronisk młodzieżowych. Następnie głos zabrała Pani Katarzyna Kamańczyk, Wiceprezes ZO, która zachęcała młodych turystów do uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak turystycznych. Goście otrzymali "Regulaminy odznaki turystyki pieszej PTTK", obejrzeli książeczki i zeszyty, w których można opisywać swoje wyprawy, by potem za otrzymane punkty odbierać nagrody w postaci odznak.

Młodzi adepci organizowania imprez turystycznych otrzymali zadanie specjalne - mieli zaprojektować plakat, który przemówiłby do ich rówieśników i przyciągnął nowych wędrowców na szlaki. Wszyscy spisali się na medal, a ich pomysły z pewnością zainspirują dorosłych.

Tradycyjnie już Zlot Kół odbył się w radomskim Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Po pięknych i przytulnych wnętrzach schroniska oprowadziła uczniów i opiekunów Pani Katarzyna Kłos-Bochniak - Dyrektor SSM. Wyjaśniła, że schronisko, to nie tylko nocleg, ale także działalność oświatowa, promowanie turystyki - szczególnie regionalnej. Przedstawiciele kół obejrzeli schronisko, które w ostatnim czasie przeszło pod kierunkiem Pani Dyrektor szereg modernizacji. Jest to jeden z największych i najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Mamy się czym pochwalić. Radomskie schronisko otrzymało Złote Wyróżnienie w ubiegłorocznej rywalizacji schronisk młodzieżowych.

Po zwiedzaniu schroniska w niezwykłą podróż  po Radomiu zabrał wszystkich przewodnik PTTK - Pan Jacek Junak. Tym razem była to podróż w czasie, dzięki pokazowi zdjęć archiwalnych i dokumentów z Radomia z okresu tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Uczestnicy zlotu po raz pierwszy mieli okazją zobaczyć nieznane oblicze Radomia z początku XX wieku. Prezentację fotografii uzupełniła oczywiście przepiękna opowieść o historii miasta i kraju, o bohaterach, którzy poświęcili życie, byśmy mogli dziś cieszyć się wolnością. Z pewnością ślady działalności tych ludzi i miejsca upamiętniające ich spotkamy wielokrotnie podczas tegorocznych wędrówek.

Mimo, że przedstawiciele kół podróżowali po Radomiu siedząc wygodnie w sali konferencyjnej schroniska, trzeba było uzupełnić energię - idealne do tego są pyszne pierogi, które serwowane są w przyschroniskowej stołówce.

Uczniowie, którzy przybyli w piątek do schroniska otrzymali zaświadczenia o uprawnieniach Młodzieżowego Organizatora Turystyki. Wiedza, którą zdobyli w trakcie szkolenia z pewnością pozwoli im wspomagać opiekunów w organizacji imprez turystycznych i propagować wśród rówieśników spędzanie czasu wolnego na szlakach Ziemi Radomskiej.

Nasze koło otrzymało dyplom uznania i zostało uznane za wzorcowe :) O jakże nam miło :)

Opublikowano: 02.03.2018

Autor:

Katarzyna Kamańczyk
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 349210

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia