Podręczniki


Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2021/2022

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 31 w Radomiu


Wszyscy uczniowie otrzymają podręczniki w ramach dotacji.


Podręczniki do religii:

"ZAPROSZENI NA UCZTĘ Z JEZUSEM"

KL. I - BÓG NASZYM OJCEM

KL. II - BÓG DAJE NAM SWOJEGO SYNA - JEZUSA


"W DRODZE DO WIECZERNIKA"

KL. III - PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA

KL. IV - JESTEM CHRZEŚCIJANINEM


"BÓG KOCHA I ZBAWIA CZŁOWIEKA"


KL. V - BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA

KL. VI - JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA


"PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM"

KL. VII - SPOTKANIE ZE SŁOWEM

KL. VIII - ABY NIE USTAĆ W DRODZE

 


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 349278

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia