SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNESzkolne Koło Turystyczne PTSM w PSP nr 31 rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 2007/2008. 

Opiekunkami SKT są:


Emilia Szwarc, Katarzyna Kamańczyk, Dariusz Sadal

Koło zrzeszone jest w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych "Ziemia Radomska". Jest to organizacja zajmująca się organizacją turystyki dla dzieci i młodzieży szkolnej. Statutową działalnością PTSM jest także tworzenie sieci  schronisk młodzieżowych - najtańszej i stojącej na wysokim poziomie bazy noclegowej. Opiekunowie społecznie pracują na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa. Pani Kamańczyk jest obecnie wiceprezesem PTSM "Ziemia Radomska". Za działalność na rzecz turystyki dzieci i młodzieży została wyróżniona Złotą Odznaką PTSM, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Za Zasługi dla Turystyki.

Do koła należą uczniowie z klas I-VIII oraz rodzice uczniów. Koło realizuje innowację pedagogiczną "Szkoła na szlaku". W trakcie zajęć członkowie SKT poznają głównie najbliższą okolicę, zwiedzają region radomski, poznają historię i kulturę własnego miasta. Uczą się pokonywać trudności, przebywają w otoczeniu wspaniałości przyrodniczych okolic Radomia. Nawiązują przyjaźnie, uczą się działać w grupie. Turystyka wpływa doskonale na rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny naszych uczniów.

Szkolne Koło Turystyczne uczestniczy w imprezach turystycznych organizowanych cyklicznie przez PTSM "Ziemia Radomska" i Oddział Miejski PTTK w Radomiu. Organizuje także własne wycieczki i imprezy - Niespodziewany Rajd PSP 31, Rajd Rodzinny, Nocny Zlot Sów. Uczniowie zdobywają odznaki turystyki pieszej. Za aktywną działalność w kole nagradzani są pucharami i medalami.

Reportaże z naszych wypraw można znaleźć w aktualnościach.

Opublikowano: 15.09.2021
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 349285

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia