Statut

SZANOWNI PAŃSTWO!


Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi od jutra zmianami z Statucie PSP nr 31 w Radomiu. Regulują one przede wszystkim organizację kształcenia na odległość w przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych.


W sprawie wprowadzenia zmian do Statutu prosimy kontaktować się z p. Katarzyną Kamańczyk - poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę służbową: katarzyna.kamanczyk@psp31.radom.pl


Pliki do pobrania:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 360458

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia