Miejskie otwarcie hali


MIEJSKIE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W NASZEJ SZKOLE!
1 września 2021 roku był dla nas szczególny - podczas miejskiego rozpoczęcia roku szkolnego dokonano otwarcia nowej sali gimnastycznej, która będzie służyła całej społeczności naszej szkoły, klubom sportowym oraz okolicznym mieszkańcom.
Z optymizmem i nadzieją na bezpieczną naukę w sytuacji wciąż trwającej pandemii w nowy rok szkolny wprowadzili nas: Pani Dyrektor Małgorzata Pudzianowska, Pan Konrad Frysztak - Poseł na Sejm RP, Pan Prezydent Radosław Witkowski, Pani Prezydent Katarzyna Kalinowska oraz Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marek Solarczyk. Uroczystość uświetnili również swoją obecnością Przewodnicząca Rady Miejskiej MR - Pani Kinga Bogusz, towarzyszący Jej Radni Miasta Radomia oraz inni znakomici goście.
Wielkimi brawami pożegnaliśmy długoletniego Dyrektora naszej szkoły: Pana Jacka Nowaka - dla uczniów, rodziców
i nauczycieli na zawsze pozostanie w pamięci jako osoba, która przyczyniła się do rozwoju naszej szkoły.
Symboliczne przekazanie sali gimnastycznej odbyło się poprzez uroczyste przecięcie wstęgi, do którego Pani Dyrektor Małgorzata Pudzianowska zaprosiła: Pana Prezydenta Radosława Witkowskiego, Dyrektora Wydziału Inwestyncji Urzędu Miejskiego w Radomiu Pana Eugeniusza Kaczmarka, Pana Dyrektora Jacka Nowaka, przedstawicielkę grona pedagogicznego Panią Agnieszkę Ratyńską, przewodniczącego Rady Rodziców Pana Piotra Raczyńskiego, przedstawiciela uczniów - wiceprzewodniczącego Samorządu Uczniowskiego - Adriana Kowalczyka z klasy 6a. Cała procedura przecinania wstęgi pod czujnym okiem Pani Dyrektor Małgorzaty Pudzianowskiej przebiegła sprawnie, nikt nie ucierpiał, a my jesteśmy szczególnie dumni z Adriana, który godnie reprezentował całą społeczność uczniowską i wzorowo wypełnił swoje obowiązki!
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marek Solarczyk przy asyście Księdza Sebastiana Osińskiego oraz ucznia klasy 7b Franka Potrzebowskiego dokonał uroczystego poświęcenia nowej sali gimnastycznej i życzył, aby z nadzieją patrzeć w przyszłość, choć czas nie jest łatwy.
Uroczystość zakończył zapierający dech w piersiach występ zespołu akrobatycznego "Pajęczarki" z Młodzieżowego Domu Kultury im. Heleny Stadnickiej pod kierownictwem Pani Anny Stawczyk.
Nasi znakomici goście, uczniowie, rodzice i nauczyciele mieli również okazję obejrzeć wystawę poświęconą patronowi naszej szkoły Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Eksponaty udostępniło nam Muzeum im. Jacka Malczewskiego przy życzliwym wsparciu Pana Dyrektora Leszka Ruszczyka. Dziękujemy!

Piszą o nas:Autor:

E. Szwarc
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 349284

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia