KLASY I-III WRACAJĄ DO NAUKI STACJONARNEJ


Od 18 stycznia 2021 r. przywrócone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. W naszej szkole wciąż obowiązują procedury związane z reżimem sanitarnym. Najważniejsze zasady zapisane są w wytycznym MEiN, MZ i GIS, które dostępne są poniżej.

Zmiany w planie lekcji (głównie dla klas I-III) wprowadzone będą zgodnie z planem roku szkolnego od II semestru, tj. od 01.02.2021. 

Obecnie każda klasa ma zajęcia w swojej sali. Sale są na odrębnych korytarzach, w związku z tym kontaktowanie się dzieci z różnych klas jest ograniczone. W częściach wspólnych obowiązuje zakrywanie nosa i ust. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa
i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Pliki do pobrania:

Opublikowano: 15.01.2021
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 349201

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia