Edukacja z wojskiem


13 maja 2024 r. uczniowie klasy VI a uczestniczyli w przedsięwzięciu pod nazwą „Edukacja z wojskiem”, którego głównym założeniem było zorganizowanie zajęć z edukacji proobronnej. Spotkanie zostało przeprowadzone przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Ministra Obrony Narodowej wzbudziło zainteresowanie uczniów zagadnieniami związanymi z tematyką obronności, bezpieczeństwa, właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie byli bardzo zaangażowani, zadawali mnóstwo pytań dotyczących omawianych tematów.


Autor:

Marta Małaczek
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 630409

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia