17 maja – 21 czerwca

Składanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

17 maja – 31 maja

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dwujęzycznej, sportowej, artystycznej, itp., które wymagają od kandydatów szczególnych predyspozycji

17 maja – 26 lipca

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

1 czerwca – 14 czerwca

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

17 czerwca

Ogłoszenie wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

25 czerwca – 14 lipca

Dostarczenie do szkoły świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

22 lipca

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

23 lipca – 30 lipca

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci podłożenia oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu – jako potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe – należy przedłożyć w szkole zaświadczenie lekarskie

2 sierpnia

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


Źródło: terminarzPubliczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 316516

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia